Va rugam asteptati...

Regulamente concursuri

Regulamentul oficial al campaniei  “Abonează-te la Newsletter!”

Sectiunea 1. ORGANIZATORII ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1 Campania este organizată de către:
SC RAPEL SRL, Str. Principala nr. 1, Rahau - Sebes,, Jud. Alba, cod postal 515802, Romania, CUI: RO5665609, Reg Comertului: J01/472/1994.
1.2 Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor menționate mai jos.

 

Sectiunea 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI
2.1 Campania se desfășoară exclusiv pe site-ul www.carla-rossini.com pentru achizițiile on line.

 

Sectiunea 3. DURATA CAMPANIEI
3.1 Campania se va desfășura în intervalul 10 februarie 2017 - 28 februarie 2017.

 

Sectiunea 4. DESCRIEREA PREMIILOR
4.1 Participanții se vor abona la newsletter‐ul www.carla-rossini.com cu o adresa de e‐mail valida, care anterior nu a mai fost abonată.

4.2 Cadoul se acordă sub formă de produs ( Portmoneu cu capac rosu CR 1312-12 http://www.carla-rossini.com/ro/portmoneu-cu-capac-cr-1312-12) prin tragere la sorți dintre persoanele ce se abonează la newsletter‐ul Carla-rossini.com și va fi transmis pe adresa de e-mail nou abonată, în termen de maxim 24h de la abonare.

4.4 Perioada de valabilitate a discoutului este 10 februarie 2017 - 28 februarie 2017.

 

Sectiunea 5. DREPT DE PARTICIPARE

5.1 Au drept de participare persoanele fizice, având vârsta de cel puțin 18 ani împliniți, și persoanele juridice (mai puțin partenerii RAPEL SRL) cu domiciliul / sediul in România, care achiziționează on-line orice produs de pe site-ul www.carla-rossini.com.

Nu pot participa la această promoție angajații companiei RAPEL SRL, asociații/acționarii, administratorii și angajații societăților partenere RAPEL SRL, precum și rudele de gradul I și II ai tuturor celor menționați anterior. Sunt invalidate automat persoanele care achiziționează produse și le returnează fără motiv,  în condițiile permise de lege și menționate pe site-ul www.carla-rossini.com.

 

Sectiunea 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1 Pentru Înscriere la extragerea finală, participanții au obligația de a se abona la newsletter-ul www.carla-rossini.com cu o adresa de e-mail validă.

6.2 Participanții au dreptul la o singură înscriere în campanie.

6.3 Persoanele care se înscriu de mai multe ori folosind adresa de email nu vor fi luați în considerare.

 

Sectiunea 7. TAXE SI IMPOZITE
7.1 Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata taxelor sau obligațiilor financiare, cu excepția impozitului cu reținere la sursă aplicat veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, în condițiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
7.2 Prezenta campanie se desfășoară cu scopul stimulării vânzărilor.

 

Sectiunea 8.  ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE
8.1 Organizatorul nu va fi responsabil de utilizarea incorectă sau incompletă a formularului de comandă, folosirea unor date false ori documentelor necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de documente care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament. 
8.2 Organizatorul nu este răspunzător pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate în această Campanie. 

 

Sectiunea 9. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
9.1 Prin înscrierea la campania  ”Aboneaza-te si castigi!”, participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului oficial și își exprimă acordul în privința acestora.
9.2 Participarea la campanie reprezintă acordul expres al participanților ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de compania RAPEL SRL Scopurile prelucrării acestor date sunt: informarea pe viitor a participanților la campanie despre activitatea Organizatorului. 
9.3 Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți.
9.4 La cererea scrisă a participantului, datată şi semnată, expediată pe adresa Organizatorului RAPEL SRL, Str. Principala nr. 1, Rahau - Sebes, Jud. Alba, Departament Marketing,  organizatorul se obligă să le garanteze participanților drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special următoarele drepturi: dreptul de acces la date; dreptul de intervenție asupra datelor; dreptul de opozitie, după cum urmează:
să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
9.5 Participantii pot intrerupe oricand comunicarea cu RAPEL SRL trimițând o cerere scrisă la adresa Str. Principala nr. 1, Rahau - Sebes, Jud. Alba. Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.  

 

Sectiunea 10.  LIMITAREA RASPUNDERII
10.1    Organizatorul Campaniei nu își asumă răspunderea, incluzând dar fără a se limita la, pentru urmatoarele: 
10.1.2.     Pierderile sau întârzierile înscrierilor pe website (de exemplu, dar fara a se limita la) defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului;
10.1.4.     Pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste să se înscrie în Campanie;
10.1.5. Întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
10.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfăsoară înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de frauda înscrierile respective vor fi anulate. 
10.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice Participant în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
10.4 Organizatorul are dreptul de a invalida câstigătorul daca acesta returneaza produsul cumpărat, fără motiv, în condițiile permise de lege și precizate/detaliate pe site-ul www.carla-rossini.com.

 

Sectiunea 11. DISPOZITII FINALE
11.1 În cazul în care, în urma unor verificări ulterioare, se constată că una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage voucher-ul acordat. 
11.2 În cazul în care organizarea promoției este împiedicata de evenimente de forță majoră, Organizatorii își rezervă dreptul de a decide, după caz, încheierea sau prelungirea campaniei promoționale. 
11.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, daca aceste modificari se impun pentru desfasurarea corecta, pe toata durata Campaniei, cu condiția informării/publicării modificărilor în cauza pe site-ul www.carla-rossini.com.
11.4 Regulamentul oficial al promoției va fi disponibil pe site-ul www.carla-rossini.com.
11.5 Orice reclamație cu privire la desfășurarea campaniei vor putea fi făcute la adresa de e-mail office@carla-rossini.com.
11.6 Regulamentul oficial al Campaniei promoționale "Aboneaza-te la newsletter!" este semnat astăzi 09.02.2017 în numele și pentru RAPEL SRL.

Programul Operaţional Sectorial „Creştere a Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”


Titlul proiectului

„Dezvoltarea SC RAPEL SRL prin implementarea sistemului de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri”

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională


“Pentru informatii detaliate despre celelalte programe operationale cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

“Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României”